Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı yapıyor. 14 Haziran 2024 tarihli gelmiş olan duyuruya göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 kişilik kadro ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler doğrultusunda gerçekleştirielcektir. Kontenjan dağılımı ve başvuru şartları haberde.

Başvuru Süreci Uzatıldı!

Resmi Gazetede 29 Haziran 2024 tarihli gelmiş olan karar kapsamında ÇOMÜ 189 Sözleşmeli personel alımı başvurusunda uzatılma kararı alındı. Bu kapsamda 28 Haziran 2024 tarihi ile sona ermesi bekenen ilan kapsamında süre en geç 29 Haziran 2024 tarihi olarak değiştirildi. Uzatılma sebebi ise Fiber Optik kaboların kopmas sebebei ile başvuru yapamayanlara tekrar başvuru şansı verildi. 

Resmi Gazete Kararı:

14 Haziran 2024 tarih ve 32576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 28.06.2024 tarihinde bitecek olan 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı yapılan kazı çalışması sırasında fiber optik kabloların kopması sonucu Üniversite birimlerine ait internet adresine giriş yapılamadığından dolayı 1 gün daha uzatılarak 29.06.2024 tarihinde sonra erdirilecektir.

Başvuru Tarihleri: 14 - 29 Haziran 2024

Başvuru Adresi: https://ilan.comu.edu.tr

Başvurular sadece yukarıdaki adres üzerinden Elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Adaylar başvurularını istenne belgelerin sisteme yükleyerek gerçekleştireceklerdir.

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı:

Lise Mezunu: 1 Büro Personeli, 74 Destek Personeli ( Bahçe Bakım, Garson, Temizlik Görevlisi, Gassal ) 4 Diğer Sağlık Personeli, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Teknisyen,

Ön Lisans Mezunu: 2 Programcı, 3 Büro Personeli, 16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 22 Sağlık Teknikeri, 

Lisans Mezunu: 2 Biyolog, 7 Büro Personeli, 1 Diğer Sağlık Personeli, 1 Fizyoterapist, 45 Hemşire, 

Başvuru Şartları Ne Olacak?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Mesleğe Göre özel Şartlar nedir?

Çomü 1

Çomü 2

Çomü

Çomü 4

Çomü 5

Çomü 6

Çomü 7

Çomü 8

Çomü 9

Çomü 10

Çomü 11

Çomü 12

Çomü 13

Çomü 14

Çomü 15

Çomü 16

İLANIN TAM METNİ