Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda olmak üzere Müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Bu yönde yapılacak Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı Yarılma Sınavı ile belirlenecek adaylar haberimizin devamındaki başvuru niteliklerine göre seçilecek. Alımlar Genel müdürlüğüe yapılacak olan Genel İdare Hizmetleri sınıfında yapılacak.

Müfettiş Yardımcısı Alımı Kadro Dağılımı:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TKGM 20 kişilik boş kadro ile Müfettiş yardımcısı alımı yapacağını bildirdi. Alımlar 7. Dereceli kadroya 11 kişi ve 8. Dereceli kadroya 9 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak.

Genel ve Özel Şartlar Nedir?

Genel olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesideki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya Askerlik ile ilgisi olmamak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık problemi olmamak,

Özel Olarak İse;

Hukuk bölümü için; üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu olmak.

Teknik Bölüm için; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

Ayrıca eğitim dışında Yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (22.11.1985 ve sonraki tarihte doğanlar) ve Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşımak gereklidir.

KPSS A Grubu İle Memur Alınacak!

Adatkardan, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından 2019 veya 2020 yıllarına ait sınavdan birine katılmış olmak ve aşağıdaki puanlardan puan almış olmak şarttır.

a) Hukuk bölümü için A grubu KPSS P9 puan türünden en az 85 puan almış olmak,

b) Teknik bölüm için A Grubu KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) İlgili KPSS puan türüne göre yapılan puan sıralamasında, hukuk ve teknik bölüm için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen kadro sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alımı için başvurular ilanın yayım tarihi olan 18 Ekim 2002 tarihi ile başlamış olup en geç 02 Kasım 2020 tarihine kadar yapılacak. Adaylar başvurularını mesai sonuna kara istenilen belgeler ile birlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe / Çankaya / ANKARA) adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nedir?

Sınav Başvuru Formu Adresi: sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/basvurugiris.aspx

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim