Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı memur alımı için duyuru yayımladı. Söz konusu yayımlanmış olan memur alımı duyurusuna göre Bakanlık bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78, 79 ve 80 inci maddeleri ile “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, 2024 yılında memur alımı gerçekleştirilecek.

Hangi Alanlarda Memur Alımı Yapılacak?

  • 2 Kişi Yurtdışı Yüksek Lisans ( 0 - 12 Ay ),
  • 1 Kişi Yurtdışı Yüksek Lisans ( 0 - 24 Ay ),
  • 20 Kişi Yurtdışı Staj ( 0 - 24 Ay ),

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nedir?

1. Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte Dışişleri Bakanlığının bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dahil en az dört yıl, diğerleri için adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak. 

2. Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak.

3. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 

4. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5. Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 yaşını tamamlamamış olmak.(31.12.1984 tarihinden sonra doğmuş olmak)

6. Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7. Lisansüstü öğrenim amacıyla gönderilecekler için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 (yetmiş) puana denk bir puana sahip olmak. (İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.)

8. Uluslararası kurum ve kuruluşlara staja gönderilecekler için İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 90 (doksan) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak. (İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.)

9. Yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir belgeleri son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde almış olmak.

10. ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında söz konusu yabancı dil sınavları;

* İngilizce için; Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik,

* Almanca için; TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut,

Fransızca için; DELF & DALF olarak belirtilmiştir.

Ayrıca, ÖSYM tarafından hazırlanan “Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi”nin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (d) bendi uyarınca; uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarına Devlet üniversitelerinde girilmesi zorunludur.

11. Üniversitelerden kabul belgesi alınması durumunda; Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı uyarınca, Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ile QS World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 300 içerisine giren üniversiteleri kapsayacak şekilde olması gerekmektedir. 

12. Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağırılmamış olmak.

13. Daha önce sürekli görevle yurt dışına atanmamış olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Çevre Bakanlığı KPSS siz Memur Alımı başvurusu ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç Haziran sonuna kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular sadece Kariyer adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 15 Mayıs - 30 Haziran 2024

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim