ÇAYKUR Memur Personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan KPSS 2022/2 Tercih kılavuzu ile memur ve personel alımı yapacağını ilan edenÇAYKUR şimdi de atama duyurusu yayımladı.

KPSS 2022/2 tercih kılavuzundaÇAYKUR büyesinde atanan adayların ilgili istenen belgeleri son başvuru tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Atanan Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

1)TC Kimlik Kartı ya da Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği Belgesi

2)Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı ve fotokopisi birlikte) (Üniversite mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl geçenler için geçici mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir. Bu kişilerin diplomalarının aslı ve fotokopisi ile müracaatı gerekmektedir.)

3)Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Erkekler için) (Askerlik Şubesinden alınacaktır,e-devlet belgesi kabul edilmeyecektir. Askerliği yapanların sevk ve terhis tarihi olacak şekilde belge alınmalıdır.)

4)Sağlık Raporu (Tek Hekim, Aile Hekimi vs raporu gibi). Periyodik Muayene Formu, 50 kişiden az çalışan ibareli raporlar kabul edilmeyecektir.

5)Sabıka Kaydı (e-devlet sisteminden alınabilir)

6)6 Adet Fotoğraf (4x6 Ebatlı Fotoğraf Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine Uygun Olacak Şekilde) (Erkeklerin gömlek ve kravatlı fotoğrafı gerekmektedir.)

7)SGK Hizmet Dökümü (SGK hizmeti olanlar için) (e-devlet sisteminden alınabilir)

8)KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

9)Hizmet Cetveli (Memuriyet Hizmeti Olanlar İçin)

10)Mal Bildirimi (Web sitemizdeki formun önlü - arkalıtek sayfa çıktısıalınmalıdır)

11)Dilekçe (Web sitemizdeki dilekçe örneği kullanılacaktır.)

12)Personel Beyan Formu (Web sitemizdeki formun kullanılması gerekmektedir.)

13)Etik Sözleşme (Web sitemizdeki formun kullanılması gerekmektedir.)

14)Özgeçmiş (Web sitemizdeki formun kullanılması gerekmektedir.)

15)Kişisel Verileri Koruma Kanunu Çalışan Aydınlatma Metni (Web sitemizdeki form kullanılmalıdır)

Belge Teslim Tarihi Nedir?

ÇAYKUR bünyesine atanan adaylar için söz konusu yukarıdaki belgeleri en geç 27 Ocak 2023 tarihine kadar "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Müftü Mah. Menderes Bulvarı 53080 – RİZE’’ adresine posta ile iletmeleri gerekmektedir.

1- ATAMA DİLEKÇESİ

2- KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

3- MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ

4- ÖZGEÇMİŞ

5- PERSONEL BEYAN FORMU

6- KVKK ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ