Belediye memur alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bugün yayımlanan ilana göre Yozgat Çayıralan Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre memur alımı yapılacak.

KADRO BİLGİLERİ:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Çayıralan Belediyesi Memur alımı başvuruları için adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel olarak ise Zabıta Memuru kadrosu için adaylardan, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli seçme sınavından en az 70 puan almış olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gibi nitelikler aranacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Çayıralan Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuruları 2 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 6 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece Şahsen belediyeye veya Belediyenin Elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ