Ankara Çankaya Belediyesi memur alımı ilanları yayımladı. Farklı kadrolarda ve fakrlı ilanlar ile 32 kişilik kadro ile memur alımları yapılacak. Alımlar KPSS puanı ile yapılacak olup adayların en az 65 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca Çankaya Belediyesi alımları Ön Lisans ve Lisans mezunlarından yapılacak. Peki başvuru şartları nedir? hangi kadrolarda memur alımı yapılacak?

İKİ FAKRLI İLAN YAYIMLANDI

Ankara Çankaya Belediyesi iki ilan ile bünyesine memur alımı yapacak. Bu yönde İlk ilana göre,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre VHKİ, Hizmetli, Çocuk Eğitimcisi, Evlendirme Memuru, Tahsildar ve Veznedar alımı yapılacak.

İkinci ilana göre ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere 5 kişilik boş kadro ile Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Müfettiş Yardımcısı Alımı Özel Şartları:

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak, 2.3 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular)

- Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

- Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)

- Yapılacak sözlü sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Belediye Memuru Alımı Özel Şartları:

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Çankaya Belediyesi Memur alımları için başvurular elektronik ortamda veya şahsen yapılacaktır. Buna göre,

Çankaya Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: Adaylar 26/04/2021-04/05/2021 tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.

Belediye Memuru alımları için Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Ankara Çankaya Belediyesi 6 Farklı Kadro İle 27 Memur Alımı Detayları

Çankaya Belediyesi KPSS Puanı İle Memur ( Müfettiş Yardımcısı ) Alımı İlanı Detayları

Editör: TE Bilisim