20 Temmuz 2020 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 3 farklı belediye bünyesine 69 memur alımı gerçekleştirecek. İlanlara henüz başvurular başlamamış olup belediyelere memur alımı ilanları hakkında detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşacağız.

3 BELEDİYE 69 MEMUR ALACAK!

Yayımlanan belediye memur alımı ilanlarına göre ilgili belediyeler 657 sayılı devlet memuları kanununa tabi olarak ilk defa veya yeniden atanmak üzere Belediye zabıta yönetmeliği hükümlerince farklı kadrolarda ve niteliklerde memur alımı yapacak.

Bu kapsamda alımlar İstanbul Üsküdar Belediyesi, Çorlu Belediyesi ve Çeltikçi Belediyeleri tarafından memur alınacak. Alımlar Zabıta memuru, İtfaiye eri, Düz memur ve Şoför pozisyonlarında alım yapılacak.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL NİTELİKLER VE ÖZEL NİTELİKLER:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. (Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi)

Özel olarak ise adaylardan KPSS, Eğitim, ve sürücü belgesi gibi nitelikler aranacak. aşağıdaki tablo yardımı ile özel şartları inceleyebilirsiniz.

Çeltikli Belediyesi: 4 kişilik kadro ile 2 İtfaiye eri, 1 Şoför ve 1 Düz memur alımı yapılacak.

Çorlu Belediyesi: KPSS 65 Puan İle 15 Ön Lisans ve 10 Lisans mezunu olmak üzere toplamda 25 Zabıta Memuru Alınacak.

Üsküdar Belediyesi: KPSS En az 75 puan ile lisans ve Ön Lisans mezunu 40 Zabıta Memuru Alınacak.

Editör: TE Bilisim