Geçtiğimiz gün yayımlanmış olan belediye memur alımı ilanına göre kamuya Kadın Erkek adaylar arasından memur alımı yapılacak. Söz konusu olan Zara Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 sayılı devlet memurları kanuna tabii olarak ve Mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliğine Lisans mezunu memur alımı yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADRO:

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Zara Belediyesi adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacak.

ÖZEL ŞARTLAR:

  • 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'den P3 puan türünden en az 55 puan almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.zara.bel.tr internet adresinde temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

- Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI!

Zara Belediyesine memur alımı başvuruları 03 Ağustos 2020 tarihinde başlamış olup en geç 07 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Başvurular şahsen belediye'ye yapılacak.

BAŞVURU FORMU BURADA

Editör: TE Bilisim