Memur Alımı için başvuru süreci başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Memur Alımı ilanına göre Beşiri Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı ilanı yayımlamıştı. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere Kadın Erkek adaylar içerisinden Lise Mezunu Memur Alımı yapılacak.

Bu kapsamda Beşiri Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında 11. Dereceli kadroya Kadın veya Erkek Şoför Alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • En az lise ve dengi okul mezun olmak,
  • En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunu kapsamında KPSSp94 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
  • 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Beşiri Belediyesi memur alımı başvuruları 27 Mayıs 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Beşiri Belediye Başkanlığı Milli Egemenlik Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Beşiri / BATMAN adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

BAŞVURU BELGELERİ:

a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibrazedilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g. 2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)

h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

Editör: TE Bilisim