Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre Tekirdağ'da bulunan Hayrabolu Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere 60 KPSS puanı İle Memur alımı yapacak. İlk Defa atanmak üzere sınav ile memur alımı yapılacak. Lisans mezunu kadın erkek adayların başvuru yapabileceği ilanın detayları şöyledir.

KADRO DETAYLARI:

Tekirdağ İli Hayrabolu Belediye Başkanlığı 1 kişilik kadro ile Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak şartı ile 1 Mühendis alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise;

İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Adaylar başvurularına 27 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başladı. En geç 07 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru alınacak. Başvurular Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Hayrabolu Belediye Başkanlığı İlyas Mahallesi Alpullu Caddesi No: 3 Hayrabolu/TEKİRDAĞ adresine gönderebileceklerdir.

Editör: TE Bilisim