Erzurum Horasan Belediyesi memur alımı ilanı yayımladı. Belediye bünyesindeki eksikliği gidermek üzwere 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği kapsamında KPSS puanı ile memur alımı gerçekleştirilecek.

Belediye Memur Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Belediyenin memur alımı ilanı için Kadın Erkek adaylar başvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamda Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere 10. ve 9. Dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere Memur alımı yapılacak. Buna göre,

 • Lisans mezunu 1 VHKİ,
 • Ön Lisans mezunu 1 Tekniker ve 1 VHKİ,

olmak üzere Belediye toplamda 3 memur alımı gerçekleştirecek.

Başvuru İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Belediye adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Bu kapsamda özel olarak iise yukarıda tabloda belirtilen nitelikler ve ek olarak Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartı aranacak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Belediye Memur Alımı başvuruları 2 - 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak adayların ilgili nitelikleri sağlıyor olmaları dahilinde başvurular sadece şahsen yapılacak.

Başvuru Belgeleri:

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • V.H.K.İ kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

İLANIN TAM METNİ