Araklı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Araklı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Araklı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Araklı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Araklı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Araklı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi hükümlerine göre, İnşaat Mühendisliği Fakültesinden Mezun Olmuş, Tam Zamanlı çalışmak üzere 1 Adet erkek İnşaat Mühendisi Alınacaktır. Alt kısımda vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda, başvuru şekline ve başvuru sırasında istenilen belgelere ulaşabilirsiniz. Giriş Sınavı : Sözlü/ mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü Sınav tarihleri müracaat eden adaylara GSM ya da sms yoluyla bildirilecektir, Sözlü sınavda Adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucu adaylara tebligat yapılacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-Üniversitenin 'Unvan ile ilgili' bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak. 3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak. 4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 5-Trabzon İli sınırları içersinde ikamet ediyor olmak. 6-Askerliğini yapmış olmaları.

BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 10/10/2014 tarihi saat 17:00'ye kadar Araklı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER: 1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi. 2-Nüfus cüzdan fotokopisi. 3-Yerleşim Yeri Belgesi. 4-Özgeçmişi anlatan CV. 5-Askerlik terhis belgesi 5-Sağlık raporu. 6-2 adet vesikalık fotoğraf. ( İSTENİLEN BELGELER MAVİ ŞEFFAF DOSYADA SIRALI BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. ) Recep ÇEBİ Araklı Belediye Başkanı

YORUM EKLE