Akpazar Belediyesi Sözleşmeli İnşaat Teknikeri Alımı

Akpazar Belediyesi Sözleşmeli İnşaat Teknikeri Alımı

Akpazar Belediyesi Sözleşmeli İnşaat Teknikeri Alımı

Akpazar Belediyesi Sözleşmeli İnşaat Teknikeri Alımı

Akpazar Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı yapıyor. Akpazar Belediyesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre  Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknikeri Bölümü Mezun olmuş ve tam zamanlı çalışacak, 1 adet İnşaat Teknikeri alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan, sınav başvuru şartlarına, başvuru şekline ve başvuru sırasında istenilen belgelere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. AKPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;Giriş Sınavı ve Tarihi: Sözlü sınav tarihi : 23/10/2014 Perşembe günü saat 14:00 olarak belirlenmiştir. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucu adaylara tebliğ edilecektir.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, 3-Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak. 4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak. 5-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 6-Tunceli İli sınırları içersinde ikamet ediyor olmak. 7-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

BAŞVURU SEKLİ: Adayların 17/10/2014 - 22/10/2014 tarihleri arasında saat 17:00' ye kadar Akpazar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER 1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi. 2-Nüfus cüzdan fotokopisi. 3-Yerleşim yeri belgesi( İkametgah) 4-Özgeçmişi anlatan CV 5-Askerlik terhis belgesi (erkek adaylar için) 6-Sağlık Raporu (Aile hekimliğinden alınabilir) 7-Adli Sicil Belgesi 8-2 adet vesikalık fotoğraf (İSTENİLEN BELGELER MAVİ ŞEFFAF DOSYADA SIRALI BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR) Hüseyin ÇETİNKAYA Akpazar Belediye Başkanı

YORUM EKLE