Şırnak Belediyesi KPSS 65 Puan İle Memur Alıyor( Zabıta ve VHKİ) Şartlar ve Kadrolar?

Şırnak Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapılacak. Alımlar KPSS en az 65 puan ile yapılacak olup detaylar haberimizde.

Şırnak Belediyesi KPSS 65 Puan İle Memur Alıyor( Zabıta ve VHKİ) Şartlar ve Kadrolar?

Şırnak Belediyesi memur alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre Şırnak Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapılacak. Alımlar Düşük KPSS puanı ile yapılacak. Bu kapsamda Şırnak Belediyesi 657 sayılı devlet memurları kanuna göre istihdam edilmek üzere ve Mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği ile belediye zabıta yönetmeliğine göre 14 kişilik kadro ile alım yapılacak.

KADRO DETAYLARI NEDİR?

Şırnak Belediyesi Lisas Mezunu 2 Zabıta Memuru, Lisans Mezunu 7  ve Ön Lisans Mezunu 5 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tabolunun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip,

e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURULAR:

Belediyenin memur alımı başvuruları 28 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 02 Ekim 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını mesai saatleri içeirsinde Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapabileceklerdir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE