Osmaneli Belediyesi 65 KPSS İle Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı Yayımladı!

Osmaneli Belediyesi memur alımı ilanı yayımladı. Erkek adaylar arasından Mühendis alımı yapılacak.

Osmaneli Belediyesi 65 KPSS İle Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı Yayımladı!

Yeni Belediye Personeli Alımı İlanı yayımlandı. Az Önce gelmiş olan ilana göre Osmaneli Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lisans mezunu memur alımı ilanı yayımladı. Bu kapsamda Bilecik ilinde hizmet veren Osmaneli Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli idarelere İlk Defa atanacaklara uygulanacak sınav ve atama yönetmeliği ile Mühendis Alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Osmaneli Belediyesi başvuruları 22 Eylül 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 24 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Başvurular Elektroniki şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.

Elektronik ortamda belediyenin [email protected] internet adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof Dr. Yunus SÖYLET cad. No:34 adresine yapacaklardır. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE