İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacak! İşte Başvuruya Dair Herşey!

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 140 memur alımı yapılıyor. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru olarak istihdam edilecek 140 personel için tüm detaylar haberimizde...

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacak! İşte Başvuruya Dair Herşey!

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 140 memur alınacak. İtfaiye eri ve zabıta memuru olarak istihdam edilecek personeller için KPSS şartı da aranmakta.

Devlet Personel Başkanlığı resmi web sayfasında yayımlanan ilan ile Van Büyükşehir Belediyesi 140 memur alımı yapacağını belirtti. 140 kişilik istihdamda 100 itfaiye eri ve 40 zabıta memuru ile toplamda 140 personel alınacağı belirtildi.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için genel şartlar;

•  Türk vatandaşı olmak.
•  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
•  Türk  Ceza  Kanununun  53  üncü  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa  uğramış  olsa  bile  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik,  görevi  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
•  Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına  gelmemiş  bulunmak  ya  da  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,   
•  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak. 
•  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
•  Yaptırılacak  güvenlik  soruşturması  sonucunda  göreve  başlamasında  bir  sakınca bulunmamak. 

Özel Şartlar;

a.  İlan  edilen  itfaiye  eri  kadro  unvanı  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 
b.  Daha  önce  çalıştığı  kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  disiplinsizlik  veya  ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.  
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi  için;  tartılma  ve  ölçülme  aç  karnına,  soyunuk  ve  çıplak  ayakla  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması  ve  sınavın  yapıldığı  tarihte  30  yaşını  doldurmamış  olmak.  Boy  ve  kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 
d.  İtfaiye  eri  kadrolarına  atanacaklar  için  sağlık  açısından  kapalı  mekan,  dar  alan  ve yükseklik  gibi  fobisi  olmamak  kaydıyla  itfaiye  teşkilatının  çalışma  şartlarına  uygun olmaları. 
e.  İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az b sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.  

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler;

•  İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.
•  Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
•  Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
•  Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
•  KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
•  Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
•  İtfaiye eri kadrosuna atanacaklar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
•  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•  2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
•  Giriş  sınavına  katılmak  isteyenlerden  istenilen  belgelerin  aslı  ibraz  edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir. 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, yukarıda belirttiğimiz belgeler ile 28/05/2018 'den 15/06/2018 Cuma günü saat 17:00 'a kadar (mesai  günlerinde  saat  09:00-17:00  arasında)  müracaatlarını yapabilirler.
Ayrıca adayların başvuru belgelerini Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Yanlış, eksik vb beyanlarda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2018, 23:44
YORUM EKLE