İstanbul Büyükşehir Belediyesi KPSS İle Memur Alımı (Müfettiş Yardımcısı) Yapacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) memur alımı için ilan yayımlamış olup KPSS puanı ile ve Giriş sınavı ile değerlendirme yapacak. Sınav başvuru şartları şöyledir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KPSS İle Memur Alımı (Müfettiş Yardımcısı) Yapacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı için ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilana göre Müfettiş Yardımcısı kadrosunda 6 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak. Bu yönde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı 657 sayılı Devlet memurları kanununa göre Müfettiş Yardımcısı kadrosuana memur alımı yapılacak. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi müfettiş yardımcısı alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Ayrıca bu kapsamda özel olarak, KPSS, Yaş, Eğitim şartları aranacak.

GENEL ŞARTLAR:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Belediye bünyesine alımını yapacağı memur adaylarından KPSS olarak, 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan KPSS'den P48 puan türünden en az 80 puan almış olmak, 2020 yılı Ocak ayı itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak şartları aranacak.

Eğitim olarak ise, En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak şartı aranacak. Ayrıca Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz olmak gereklidir.

Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak (sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.), Yapılacak sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURULAR:

İBB Memur alımı için başvurular 09 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 25 Ekim 2020 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Bu kapsamda başvurular başvuru tarihi içerisinde tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE