İki Belediye ( Mamak ve Nevşehir ) 7 Farklı Kadro İle 69 Memur Alımı Başladı!

Belediyelere memur alımı yapılacak. Başvuru formu yayımlanmış olup İki belediye bünyesine 69 kişilik kadro ile 8 farklı alanda memur alımı yapacak. İşte şartlar.

İki Belediye ( Mamak ve Nevşehir ) 7 Farklı Kadro İle 69 Memur Alımı Başladı!

Belediyelere Memur Alımı için ilanlar yayımlanmıştı. Başvuru süreci Bugün ( 30 Kasım 2020 ) başlamış olup söz konusu belediyelerin memur alımı ilanlarını sizlerle paylaşacağız.

Geçtiğimiz günlerde duyurulmuş olan memur alımı ilanları ile 69 memur alınacak. Söz konusu alım yapacak belediyeler, Mamak Belediyesi ve Nevşehir Belediyesidir. İşte kadro dağılımı ve başvuru detayları.

69 MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI:

Mamak Belediyesi: Büyesie 50 kişilik kadro ile Ön Lisans mezunu 20 ve Lisans Mezunu 30 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

Nevşehir Belediyesi: 1 Tahsildar, 1 Veznedar, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Mutemat, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Düz Memur ve 12 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. g. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı Özel Şartları:

Nevşehir Belediyesi 19 Memur Alımı Özel Şartları:


Ayrıca bunlar dışında adaylardan, Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak şartları aranacak.

Zabıta Memuru alımları için ise, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak ve Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gereklidir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını transkript dökümüyle belgelemek.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Ankara Mamak Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi 69 Memur alımı için başvurular bugün başladı Adaylara başvuru için 4 günlük süre verilmiş olup en geç 04 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacak. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte ilgili belediyelere şahsen yapılacaktır.

Mamak Belediyesi İlanın Detayları

Nevşehir Belediyesi İlanın Detayları

YORUM EKLE