Bükardı Belediyesi Düşük KPSS Puan Şartı İle Kadın Erkek Memur Alımı Yapacak

Bükardı Belediyesi yayımladı ilana göre kadın erkek adaylar arasından memur alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda şartlar ve detaylar şöyledir.

Bükardı Belediyesi Düşük KPSS Puan Şartı İle Kadın Erkek Memur Alımı Yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan belediye memur alımı ilanlarına göre Elazığ Bükardı Belediyesine İLk Defa atanmak üzere memur alımı yapılacağı bildirdildi. Bu Kapsamda 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında 8. Dereceli ve TH sınıfı kadroya 1 kişilik boşluk ile Mühendis alımı yapılacağı bildirildi. Kadın ve Erkek adaylar başvuru yapabilecek olup adayların Lisans mezunu olmaları ve KPSS'den 65 puan almış olmaları gereklidir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P3 lisans gurubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 65 (altmışbeş) puan almış olmak,

b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURULAR:

Söz konusu belediye Düşük KPSS puanı ile memur alımı yapacak olup başvuru süreci 11 Mayıs 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular ilgili belediye'ye şahsen veya elektronik ortamda yapılabilecektir. İlan hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE