Beykoz Belediyesi 55 Memur Alımı Başladı! Kimler Başvuru Yapabilir?

Beykoz Belediyesi 55 memur alımı başvuru süreci başladı. Ön Lisans Mezunu Zabıta Memuru alımı yapılacak olup şartlar ve belgeler haberimizde.

Beykoz Belediyesi 55 Memur Alımı Başladı! Kimler Başvuru Yapabilir?

Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru Alımı yapacak. Geçtiğimiz aylarda yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Beykoz Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 55 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacak. Bu kapsamda başvuru süreci Bugün itibari ile başladı. Peki kimler başvuru yapabilecek? Nasıl Başvuru yapılacak? Başvuru için istenen belgeler nelerdir?

55 ZABITA MEMURU ALIMI YAPILACAK!

Beykoz Belediyesi 55 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru alacak. Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden Kadın 5 ve Erkek 50 aday olarak alım yapılacak. Başvuru için adayların herhangi bir Ön Lisans Programından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Zabıta Memuru alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Yaş, Eğitim, Boy gibi şartlar aranacak. Bu kapsamda,

a) İlan edilen unvan için son mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön lisans 2020-KPSS P93 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

e) 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuruları için adaylar Bugün ( 20 Mayıs 2021 ) itibari ile başvurularına başladılar. Başvurular en geç 28 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru Formunu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (//www.beykoz.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU FORMU

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE