Belediye Mimar, VHKİ, Mimar, Şehir Plancısı, Mühendis ve Memur Alımı Başladı!

Belediyenin memur alımı başvuru süreci başladı. 6 Farklı kadro ile memur alımı yapılacak. Ayrıca Başvuru için En Az 60 KPSS Puanı almış olmak yetiyor.

Belediye Mimar, VHKİ, Mimar, Şehir Plancısı, Mühendis ve Memur Alımı Başladı!

Belediyeler Memur Alımı faaliyetlerine devam ediyor. Başvurusu bugün başlamış olan Memur Alımı ilanına göre Belediye 6 farklı kadroda olmak üzere Belediye Personeli Alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen tüm nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Buna göre 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa atanacaklara uygulanacak Sınav ve Atama yönetmeliği ile KPSS şartı aranacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Geçtiğimiz günlerde ilan yayımlamış olan Gediz Belediyesi bünyesindeki eksikliği için 10 Memur Alımı yapacak. 6 farklı kadro ile memur alımı yapılacak olup başvurular Bugün ( 28 Temmuz 2021 ) itibari ile başlamıştır. Adaylar başvurularını İstenen belgeler ile birlikte en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLARI:

Gediz Belediyesi 10 kişilik kadro ile, 3 Düz Memur, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Mühendis, 1 Mimar, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Şehir Plancısı alımı yapacak.

Düz Memur Alımı: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarından birinden mezun olmak.

VHKİ Alımı: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, İşletme Bölümlerinden birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Mühendis Alımı: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği programından mezun olmak.

Mimar Alımı: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Mimarlık Programından mezun olmak.

Peyzaj Mimarı Alımı: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Peyzaj Mimarlığı Programından mezun olmak.

Şehir Plancısı Alımı: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Programından mezun olmak.

KPSS ŞARTI:

Adayların 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

DİĞER ŞARTLAR:

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak ve V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 09:24
YORUM EKLE