Belediye Lise ve Lisans Mezunu Memur Alımı ( Zabıta Memuru ) Başladı!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Belediye memur alımı ilanına başvuru süreci başladı. En az B sınıfı sürücü belgesi ile alım yapılacak.

Belediye Lise ve Lisans Mezunu Memur Alımı ( Zabıta Memuru ) Başladı!

Belediyenin memur alımı ilanı için başvuru süreci başladı. Bu kapsamda Trabzon ili Arsin Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı eğitim seviyelerine sahip Belediye Personeli Alımı yapacak. Alımlar KPSS Puanı ile yapılacak olup Lise ve Lisans mezunu Memuru Alımı seviyesinde 70 KPSS puanı şartı talep edilecek. Bu yönde adaylar başvurularına Bugün itibari ile başlayabilecekler. Peki başvuru için gerekli belgeler hangileridir. Kimler başvuru yapabilecek.

KADRO DAĞILIMI:

Arsin Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere ve Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre 2 kişilik boş kadro ile zabıta Memuru Alımı yapacak. Zabıta Memuru alımına Kadın Erkek adaylar başvuru yapabilecek olup adaylardan KPSS şartı ve Zabıta Memuru şartları aranacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda özel olarak ise adayların,

  • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim 2020-KPSSP94, Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Söz konusu Belediye Memur alımı için adaylar başvurularına Bugün itibari ile başladı. Buna göe 10 Mayıs 2021 tarihinde başlamış olan başvurular 14 mayıs 2021 tarihine kadar devam edecektir.

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

1.Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.arsin.bel.tr) temin edeceklerdir.

2.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Dev1et’ten alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4.Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdikedilebilir),

5.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7.Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8.Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9.Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 11:07
YORUM EKLE