Belediye KPSS 55 Puan İle Tahsildar, İtfaiyeci ve Düz Memur Alımı İlanı

Resmi Gazete ilanları yayımlandı. Yayımlanan Belediye memur alımı ilanına göre Taşpınar Belediyesi bünyesine memur alımı yapacak. İşte kadrolar ve şartlar.

Belediye KPSS 55 Puan İle Tahsildar, İtfaiyeci ve Düz Memur Alımı İlanı

Resmi Gazetenin 12 Mart 2021 tarihli yayımına göre Taşpınar Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı ilanı yayımlandı. Belediye 657 Sayılı Devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli idarelere ilk defa atanacaklara ve  belediye itfaiyecilik atama yönetmeliğine göre 3 fakrlı kadro için memur alımı yapılacak.

KPSS En Az 55 Puan Lise Lisans Mezunu Memur Alımı Kadroları:

Taşpınar Belediyesi bünyesine 3 kişilik boş kadro ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında görevlendirmek üzere Erkek veya Kadın adaylar içerisinden Lisans mezunu 1 İtfaiye Eri , 1 Tahsildar ve 1 Düz Memur Alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adaylardan özel olarak 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 55 puan almış olmak gereklidir.

İtfaiye Eri alımı için ise adaylardan Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adayların Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gereklidir.

BAŞVURULAR:

Adaylar başvurularına 12 Nisan 2021 tarihinde başlayacak olup en geç 16 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını aşağdıaki belgeler ile birlikte şahsen Taşpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabilirler.

BAŞVURU BELGELERİ:

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylarda Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • İtfaiye eri kadrolarına başvuracak adaylar için En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 22:23
YORUM EKLE