Belediye 65 KPSS ile Ön Lisans Zabıta Memuru Alımı Yapacak ( Altınbaşak Belediyesi )

Altınbaşak Belediyesi bünyesine Ön Lisans mezunu adaylardan Zabıta memuru alımı yapacak. B Sınıfı sürücü belgesine ve 65 KPSS Puanına sahip herkes başvuru yapabilecek.

Belediye 65 KPSS ile Ön Lisans Zabıta Memuru Alımı Yapacak ( Altınbaşak Belediyesi )

Altınbaşak Belediyesi Zabıta Memuru Alımı yapacak. Yayımlanmış olan ilana göre Altınbaşak Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere Ön Lisans mezunu memur alımı yapacak. Adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler ve Belediye Zabıta Yönetmeliğindeki nitelikler aranacak. 

İLANIN DETAYLARI:

Kadro Unvanı: Zabıta Memuru

Sınıfı: Genel İdare Hizmetleri

Kadro Derecesi: 11

Adedi: 1

Niteliği: Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak ve En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Cinsiyeti: Erkek

KPSS Türü: KPSSP93

KPSS Puanı: 65 puan

BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR:

Belediye adaylardan özel olarak ise, 2020 yılında yapılan KPSS'den en az 65 puan almış olmak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşını doldurmamış olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.

BAŞVURULAR:

İlana başvurular 05 Mayıs 2021 tarihi ile başlayacal olup en gem 7 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvurular belediyeye şahsen istenen belgeler ile birlikte yapılacak. İlanın detayları için Buraya Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 22:01
YORUM EKLE