Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri Alımı Başvuruları Başladı! KPSS 55 İle

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine İtfaiye eri alımı için başvuru ekranı açıldı. Adaylardan istenen belgeler ve başvuru şartları haberimizde.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri Alımı Başvuruları Başladı! KPSS 55 İle

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı için başvuru ekranı açıldı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden 100 İtfaiye eri alımı yapılacak. Başvuru süreci Bugün itibari ile başlamış olup detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

KADRO BİLGİSİ:

Antalya Büyükşehir Belediyesi 657 Sayılı Devlet memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye yönetmeliği hükümlerine göre Ön Lisans Mezunu KPSSp93 puan türünden en az 55 puana sahip 100 İtfaiye eri alımı yapılacak.

Alımlar Genel İdare Hizmetleri sınıfında yapılacak olup eğitim için, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmak En az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak şartı aranacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

KPSS Şartı: Adaylardan KPSS için 2018 yılında yapılmış olan KPSS'den Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 55 puan almış olmak şartı aranacak.

Boy Şartı: Erkeklerde 167cm ve Kadınlarda 160cm boyundan kısa boylu olmamak,

Yaş Şartı: Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak,

Sağlık Şartı: Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları gereklidir.

Sürücü Belgesi Şartı: İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine alımını yapacağı İtfaiye eri kadrosu için adaylar başvurularına 05 Ekim 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 09 Ekim 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE