Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB 250 Memur Alımı İlanında Değişiklik Yapıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesine 250 Zabıta Memuru alımı yapacak. İlan metninde değişiklik ilanı az önce yayımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB 250 Memur Alımı İlanında Değişiklik Yapıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur alımı ilanında değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz gün yayımlanmış olan 250 Zabıta Memuru Alımı için ilanda güncelleme yapıldı. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre Kadın Erkek adaylar içerisinden Ön Lisans mezunu ve Lisans mezunu zabıta memuru alımı yapılacak.

İLANDA GÜNCELLEME YAPILDI!

Az önce gelen duyuruya göre ABB Memur alımı ilanın değişiklik yapıldı. İlgili açıklama:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 10.06.2021 tarihli ve 136171 sayılı yazısına istinaden ilan metninde düzeltme yapılmıştır.

KADRO DAĞILIMI:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alımı için 250 kişilik boş kadro ile 100 Ön Lisans mezunu ve 150 Lisans mezunu zabıta memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda ABB Ön Lisans Mezunu Memur Alımı ve Lisans Mezunu Memur alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise adayların, KPSS, Yaş, Eğitim, Boy ve diğer özel nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.

Genel Başvuru Şartları:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alımı için adaylardan özel olarak, 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Ön Lisans için KPSSP93 puan türünden en az 65 puan, Lisans mezunları için ise KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından gün almamış olmak şartları aranacak.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Adaylar; 14/06/2021 tarihinden 30/06/2021tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

GÜNCEL İLANIN TAM METNİ BURADA

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021, 00:14
YORUM EKLE