Akıncılar Belediyesi 50 KPSS İle Zabıta ve Düz Memur Alımı Yapacak

Akıncılar Belediyesi bünyesine farklı pozisyonlarda ve niteliklerde memur alımı yapacak. İlan yayımlanmış olup başvurular Temmuz 'da başlayacak. Şartlar Nedir?

Akıncılar Belediyesi 50 KPSS İle Zabıta ve Düz Memur Alımı Yapacak

Akıncılar Belediyesi memur alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre Akıncılar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet memuru kanuna tabi olarak, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre memur alımı yapılacak.

KADRO BİLGİLERİ NEDİR?

Akıncılar Belediyesi bünesine lisans mezunları içerisinden kadın erkek memur alacak. Bu yönde düz memur olarak 3 kişi ve Zabıta memuru olarak 2 kişi alınacak.

DÜŞÜK KPSS PUANI OLANLAR MÜJDE!

İlgili belediye bünyesine Düşük KPSS puanı ile memur alacak. Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz gibi 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için KPSS puanı şartını taşıyor olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, d.Memur kadroları için MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

e. Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

f. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURULAR 23 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR!

Akıncılar Belediyesi bünyesine alım yapacağı kadrolar için başvuruları 23 Temmuz 2020 tarihi itibari ile almaya başlayacak. Bu bağlamda en geç 27 Temmuz 2020 tarihine kadar alınacak başvurular geçerli sayılacak.

Başvurular şahsen yapılacak olup,  Elektronik ortamda www.akincilar.bel.tr internet adresinden alınacak başvuru formu ile istenen belgelerle ilgili belediyeye yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE