Belediyelere Memur Alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yayımlanmış olan ilanlara göre iki Belediye Memur Alımı yapacak. Alımlar 657 sayılı Devlet memurları kanuna tabi olarak İlk defa atama yolu ile açıktan istihda yapılacak. Belediye Memur Alımı alımı adaylardan genel ve özel nitelikler aranacak.

Alım Yapılacak Belediyeler:

Tillo Belediyesi:

Belediye 60 KPSS Puanı İle Memur Alımı yapacak. Genel İdare Hizmetleri sınıfında 1 kişilik kadro ile Düz Memur Alımı yapılacak. Adayların Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme veya Maliye programlarının herhangi birinden mezun olmak. -En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSSP3 puan türünden ez 60 Puan almış olmaları gereklidir.

Hafik Belediyesi:

Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9. dereceli kadroya 1 kişilik boş kadro ile Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi veya Maliye bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak şartı ile 1 Muhasebeci Alımı yapılacak.

Başvuru Şartları Nedir?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Bunun dışında adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamaları gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Hafik Belediyesine başvurular 06 - 08 Ocak 2021 tarihleri arasında Çay Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Hafik Belediyesi adresine şahsen veya posta yolu ile alınacak. İlanın Detayları BURADA

Tillo Belediyesine 18- 22 Ocak 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda [email protected] adresinden yapılabilecektir. İlanın Detayları BURADA

Editör: TE Bilisim