Belediye Memur Alımı başvuru süreci başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Belediye memur alımı ilanına göre Afyonkarahisar Salar Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanununa göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında 1 kişilik boş kadro ile Şoför alımı gerçekleştirilecek. 

Başvuru Süreci Başladı!

Belediyenin memur alımı başvuruları 16 Mayıs 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 15 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar başvurularını Elektronik ortamda veya şahsen belediye adresine gerçekleştirmeleri gereklidir.

Elektronik Başvuru Ekranı: www.salarbelediye.bel.tr

Şahsen Başvuru Ekranı: Barbaros mah.yıldırım Beyazıt cad.adresindeki Salar Belediye Başkanlığı

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g. 3 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)

h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediye başvurusu için genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca özel olarak Eğitim, KPSS ve Sürücü belgesi şartı aranacak.

Sürücü Belgesi, KPSS ve Eğitim Şartı:

Belediye Şoför alımı herhangi bir Ortaöğretim kurumundan mezun olmuş olmak, Lise seviyesinde KPSSP94 puan türünden en az 55 puan almış olmak, En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gereklidir.

İLANIN TAM METNİ