Belediye Memur alımı başvurusu başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Memur Alımı ilanına göre Nazilli Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İlk Defa Atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği ile memur alımı gerçekleştirilecek. Beklenen Memur Alımı başvuru süreci başlamış olup istenen belgeler ve ilan detaylarını sizlerle paylaşacağız.

Memur Alımı Kontenjan Detayları Nelerdir?

Belediye bünyesine 8. Dereceli kadroda istihdam eidlmek üzere 8. Dereceli kadroda 1 Şehir Plancısı alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci Başladı!

Belediye Memur alımı için başvurular Bugün yani 1 Kasım 2023 tarihi ile başladı. Bu kapsamda başvurular en geç 3 Kasım 2023 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular sadece İstenen Belgelerle şahsen yapılacak.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Adayların öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki niteliklerin sağlanıyor olması gereklidir. Öte yandan 2022 yılında yapılan KPSS den P3 puan türünden en az 55 puan almış olmak ve En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartlarını sağlayan adaylar başvuruda bulunabilecekler.

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),