Belediye memur alımı başvurusu başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Horasan Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı 5 Alanda Memur alımı yapılacak. Başvuru süreci Bugün başlamış olan ilan için alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında Mahalli İdarelere ilk defa atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği ile 7 Memur alımı yapılacak.

Belediye Memur Alımı Başvurusu Başladı!

Horasan Belediyesi memur alımı ilanı 9 Eylül 2023 tarihi ile duyurulmuş olup başvurular az önce 17 Ekim 2023 tarihi ile başlamış olup en geç 20 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular sadece Şahsen istenen belgelerle yapılacak.

Başvuru Adresi: Kazım Karabekir Mahallesi Yavuz Selim Cad. No:48 HORASAN / ERZURUM

Elektronik Başvuru Adresi: [email protected]

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Hangi pozisyona başvuracağına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir pozisyona başvuru yapacaktır.

Yukarıcak belgelere ek olarak adaylar Başvuru formunu sadece Belediye İnternek adresi üzerinden temin edecekler.

Başvuru Alınacak Kontenjanlar Hangileridir?

Belediye toplamda 7 kişilik kadro ile İsithdam edilmek üzere " 3 Mühendis, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Tekniker, 1 Eğitmen, 1 Mimar " alımı gerçekleştirecektir.

55 KPSS Puan Şartı Aranacak!

Belediye memur alımı için adaylardan 2022 yılı KPSS den en az 55 ve 60 ve 70 puan almış olmak şartı aranacaktır. Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden puan almoş olmak.

İLANIN DETAYLARI BURADA