Belediye memur alımı başvurusu başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilan ile Belediye memur alımı için 3 farklı alanda ilan yayımlanmıştı. Söz konusu ilan ile Belediye bünyesine en az lise mezunu olmak üzere Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alacak. Başvuru süreci Bugün itibari ile başlamış olup adaylar başvurularını en geç 4 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir. Peki kimler başvuru yapabilecek? adaylardan başvuru için istenen belgeler nelerdir? tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Belediye Memur Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Söz konusu yayımlanan ilan ile Karapınar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 3 Memur alacak. Alımlar, Antrenör, Veri Hzırlama ve Kontrol İşletmeni ve Programcı kadrosunda gerçekleştirilecek.

Kimler Başvuru Yapabiliyor?

Belediye memur alımına başvuru için genel oalrak 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Eğitim gibi şartlar aranacak.

KPSS Şartı: adayların 2020 yılına yapılan KPSS'den lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden puan almış olması gereklidir. Ayrıca pozisyonuna göre KPSS şartı şöyledir;

  • Antrenör - Lise Mezunu KPSSP94 en az 65 puan,
  • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni - Lisans mezunu KPSSP93 en az 55 puan,
  • Programcı - Ön Lisans mezunu KPSSP3 en az 70 puan,

Başvurular Başladı!

Belediye memur alımı başvurusu Bugün itibari ile başladı. 3 günlük başvuru süresi verilmiş olup başvurular sadece şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 15 - 18 Ağustos 2022

Elektronik Başvuru Ekranı: www.karapinar.bel.tr

Şahsen Başvuru Ekranı: Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No:29 Karapınar/KONYA adresindeki Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Antrenörlük Belgesinin aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)