Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 30 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapılacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere ve Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre bünyesindeki eksikliği karşılamak amacı ile Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden memur alımı yapılacak.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alımı, Lise 10, Ön Lisans 10 ve Lisans mezunu 10 olmak üzere 30 kişi alınacak. Bu kapsamda,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Belediyenin 30 Zabıta Memuru Alımı ilanı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu doğrultuda Özel Olarak ise adaylardan, KPSS, Eğitim, Yaş, Boy ve Sürücü belgesi nitelikleri aranacak. Bu doğrultuda;

  • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lise mezunları için 2020-KPSSP94; Ön Lisans mezunları için 2020- KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak, (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Belediyeye Zabıta Memuru alımları önümüzdeki gün başlayacak. Bu kapsamda, Adaylar başvurularına 31 Mayıs 2021 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 04 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvuru için adaylardan İstenen belgeleri toplayarak belediye ye iletmeleri gerekmektedir.

Bu doğrultuda istenen belgeler Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi - Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL adresine iletilmesi gereklidir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: TE Bilisim