Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) memur alımı için ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere Memur Alımı yapacağını bildirdi. Adaylara söz konusu pozisyonlar için Sözlü olarak Giriş sınavı yapılacak.

Kadro Bilgileri:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) 12 kişilik boş kadro ile Ön Lisans Mezunu ve Lisans Mezunu Memur Alımı ve Mühendis Alımı yapacak. Bu yönde KPSS Taban puanlarını ve Özel eğitim niteliklerini içeren tablo şöyledir:

KPSS Şartı Detayları:

Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz gibi Ön Lisans Mezunu memur ve Mühendis kadroları için 70 puan ve Lisans mezunu memur için 80 KPSS puanı şartı aranmaktadır. Bu yönde adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans mezunu için KPSSP93 ve Lisans mezunu için KPSSp3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak.

Genel Başvuru Şartları Nedir?

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak,
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

BDDK Memur Alımı başvuruları 29 Mart 2021 tarihi saat 14:00 ile başlayacak olup en geç 09 Nisan 2021 tarihine kadar saat 16:00'a kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını taşıması durumunda başvurularını Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) online erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Editör: TE Bilisim