Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) memur alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre BDDK Meslek Personeli Giriş sınavı ile ana hizmet biriminde istihdam edilmek üzere bilişim alanında 33 personel alımı yapılacak. Giriş sıanvı sözlü olarak yapılacak olup sınav başvuru şartları ve detayları haberimizdedir.

33 Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bilişim alanında 33 bankacılık uzman yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, 12 Aralık 2020 Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü) gerçekleştirilecektir.

Genel Başvuru Şartları Nedir?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları:

KPSS Şartı: BDDK uzman yardımcısı kadrosu için adaylardan 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavından KPSSP1 ve KPSSP2 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

Eğitim Şartı: Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu alımını yapacağı Memur adaylarından sınavın yapılacağı yılın ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Başvurular Ne Zaman yapılacak?

BDDK Memur Alımı başvuruları 13 Kasım 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 20 kasım 2020 tarihine kadar devam edecketir. Adaylar başvurularını sadece Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun doldurulması suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim