Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 120 Memur Alımı yapacak. 2021 Yılı için yayımlanan ilana göre BDDK Giriş Sınavı sonucuna göre ana ve Danışma hizmet binalarında istihdam edilmek üzere 5 farklı alanda 120 Meslek Personeli Alımı yapacak. Alımlar istanbul ili için yapılacak olup Giriş Sınavı Yazılı ve Sözlü Olarak iki aşamadan yapılacaktır.

Başvuru Süreci Devam Ediyor!

BDDK 120 Memur Alımı için başvurular 16 Nisan 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Henüz Başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını BDDK resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun doldurulması suretiyle yalnızca elektronik ortamda yapılacaktır.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

BDDK ( Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ) Meslek Personeli alımı için adaylardan Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise KPSS, Yaş, Eğitim şartları aranacak. Ayrıca Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Eğitim Şartı:

KPSS Şartı:

Sınav Konuları Nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 120 Memur alımları için sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan yapılacak. Bu yönde,

Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak alınması planlanan kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Sözlü Sınav Konuları:

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU SONUÇLARI VE BAŞVURULAR HAKKINDA ANINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA