Hakimler ve Savcılar Kurulu memur alımı için başvurular başladı. Az önce gelen duyuruya göre HSK bünyesine 10 kişilik kadro ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adayların başvuru yapabilecek. Ayrıca başvuru sonrası adaylara uygulaması ve sözlü sınav yapılacak.

Bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2018 yılı KPSS puanı durumuna göre VHKİ alımı yapacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

- Türkiye cumhuriyeti vatandaş olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, 

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Yaş olarak 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranır. KPSS olarak 2018 yılında yapılan KPSS'den lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

Eğitim olarak ise, Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak şartı aranır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  • İş talep formu ( Başvuru formunu aşağıda sizlerle payaşacağız )
  • Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir);
  • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)
  • KPSS-2018 sınav sonuç belgesi.

BAŞVURU FORMU BURADA

NEREDEN BAŞVURU YAPILACAK?

HSM Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımlarını için başvurular 13-17 temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvuru formunu ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte şahsen elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

HSK'nin Ankara adresine yapılacak başvurular kabul edilecektir. Başvuru sonuçlarına göre ise uygulamalı ve sözlü sınav yapılacatır.

İLANIN TAM METNİ