Yeni Belediye Memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce gelen ilana göre Van da bulunan Başkale Belediyesi bünyesşndeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanun kapsamında istihdam edilmek üzere Teknik Hizmetler sınıfında 2 Memur alımı yapılacak. Alımlar Düşük KPSS Puanı ile gerçekleştirilecek.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Teknik Hizmetler sınıfında 8. dereceli kadroda istihdam edilmek üzere 1 Veteriner Hekim ve 1 Mühendis alımı gerçekleştirilecek.

Başuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları Nedir?

İlan edilen memur kadroları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular 15/01/2024-19/01/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Yeni Mahallesi 601 Cadde No: 48/A Başkale/VAN) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaat edebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim