Bağcılar Belediyesi memur alımı ilanı yayımlandı. Resmi gazetede 4 Nisan 2023 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Bağcılar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 5 Müfettiş yardımcısı alımı yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 5 (beş) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Ayrıca Müfettiş yardımcısı maaşlarına baktığımızda ise 22 Bin TL maaş almaktadırlar.

Başvuru Şartları Nedir?

Belediye memur alımı için genel olarak 65 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Özel Olarak ise;

  • ÖSYM tarafından yapılan 2021 veya 2022 yılı KPS'den P31 veya P48 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın (2023) Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
  • Eğitim süresi en az dört yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
  • Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak.
  • Görevini devamlı yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak. (Sınava başvuran adayların bu koşulu sağladığı kabul edilecek olup yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, sözlü sınavdan önce bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu istenecektir)
  • Daha önce bu sınava en fazla bir defa katılmış olmak.
  • Müfettişlik mesleğinin gerektirdiği karakter ve vasıfları haiz olmak.
  • Süresi içerisinde başvuru yapmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Giriş sınavına başvurular, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 05 Mayıs 2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar, e-Devlet, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sadece elektronik ortamda yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ