Kara Kuvvetleri 2023/1 Sözleşmeli Er Alımı İlanı Yayımlandı!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı askeri personel alımı ilanı yayımlandı. En Az İlköğretim mezunu asker alımı başvuru şartları haberde.

Kara Kuvvetleri 2023/1 Sözleşmeli Er Alımı İlanı Yayımlandı!

Milli Savunma Bakanlığından Askeri personel alımı ilanı geldi. 2 Ocak 2023 tarihi ile yayımlanmış olan Askeri Personel Alımı ilanına göre Kara Kuvetleri Komutanlığı bünyesideki eksikliği karşılamak üzere Sözleşmeli er alımı yapacak. 2023 yılı Kapsamında yayımlanan Askeri personel alımı ilanına göre en az İlköğretim mezunu kişilik karafından yapılacaktır. Peki kimler sözleşmeli er olabilecek. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak hakkında detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Sözleşmeli Er Nedir? Kime Denir?

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

 Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Kara Kurwdxsvvtleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımu için adaylardan genel olarak,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
  • Herhangi bir Terör üyeliği olmamak veya bulaşmamış olmak,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

Eğitim Şartı:

Başurular en az İlköğretim mezunu adaylar içerisisinden başvuru alınacak.

Yaş şartı Nedir?

Askerliğini Erbaş ve Er olarak tamamlamış olan adayların 25 yaşından büyük olmamas gereklidir. Buna göre ilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar),

Başvurular Ne Zaman Alınacak?

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvurusu ilamnın yayımlanması ile birlikte başladı. 2 Ocak 2023 tarihi ile başlamış olan Askeri Perosnel alımı için son başvuru tarihi belirlenmedi. Yeterince başvutu alındığınd abaşvuru ekranı kapatılcaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

YORUM EKLE