Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılı sözleşmeli personel alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı 2022 yılı için 4 bin 175 kişilik kadro ile Sözleşmeli Personel alımı yapacağını bildirmişti. Başvuruların sona ermesi ile birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı zamanı bekleyeme başladılar. Peki Aile Bakanlığı personel alımı başvuru değerlendirmesi nasıl yapılacak? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 Bin 175 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak!

Bakanlık tarafından 2022 yılı başında yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre 2022 yılı içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 aday temin edecek. Yapılacak sınavları başarılı şekilde geçen adayların ataması yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 10 - 20 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Bu kapsamda başvuru sonuçları bekleniyor. Peki tüm aşamalar sonucunda Aile Bakanlığı hangi alanlarda sözleşmeli personel temini yapacak?

- 1500 ASDEP ( Aile Sosyal Destek Personeli ),

- 2375 4/b Sözleşmeli Personel ( 555 Sosyal Çalışmacı, 600 Psikolog, 100 Fizyoterapist, 200 Çocuk Gelişimcisi, 20 Diyetisyen, 150 Öğretmen, 110 Avukat, 200 Diğer Sağlık Personeli, 240 Büro Personeli ),

- 300 Yurt Yönetim Personeli,

12.525 Aday Sınava Katılacak! Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

ASHB sözleşmeli personel alımı için başvurular KPSS Puanı ile yapılmıştı. Bu kapsamda adaylardan KPSSP93, KPSS3 ve KPSSP10 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı ile başvuru alınmıştı. Başvuru değerlendirmesi de KPSS puanı ile yapılacağı bildirildi. Bu yönde değerlendirmelerde pozisyonuna göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana kadar yapılan sıralama ile Kontenjan sayısının 3 katı aday Sınava katılmaya hak kazanacak. Bu göre sözlü sınava 12.525 aday katılacak.

KPSS Taban Puan Kaça Düşer?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli perosnel alımı için 60 KPSS taban puanı ile alım yapılıyor. Farklı kontenjanlarda alım yapılacak. Bu kapsamda Taban KPSS Puanı değerlendirme sonuçlarına göre en düşük 62 Puan bekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan ASDEP alımları ve diğer pozisyonlarda yapılan alımlarda puanların 62 ile sonlandırılmıştır.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Bakanlıktan gelen duyuru ile, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. " denildi.

Başvuruların 20 Ocak 2022 tarihi ile sona ermesi ile başvurular hala incelenmekte olup Şubat ilk haftası açıklanması beklenmektedir.

Sözlü Sınav Detayları ve Konuları?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 sözleşmeli personel alımı sınavı sözlü olarak Ankara'da yapılacak. Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

Sözlü Sınav Konuları:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (öğrenim seviyesine göre önlisans veya lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Bakanlığın görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgileri)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan) Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

f) Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

g) Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

ğ) Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday, eşitlik halinde doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.