Son zamanların en çok konuşulan haberlerinden biri de asgari ücretin özellikle salgın sürecin yaşadığı zam erimesine çözüm olmak üzere sunulan öneriler ve teklifler. Geçtiğimiz aylarda asgari cüretin enflasyona göre yeniden belirlensin talebinin yanı sıra Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman bir başka öneride asgari ücretin brüt tutarı üzerinden alınan gelir vergisinin kaldırılması ana yönelik bir kanun teklifinde bulundu. İlgili gelir vergisinin maaşlardan muaf tutulması durumunda asgari ücrette artış olacak. İşte kanun teklifine ilişkin detaylar ve bilgiler.

Saadet Partisi Teklif Verdi

Saadet Partisi Milletvekili Karaduman tarafında meclise sunulan yasa teklifinde asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisinin muaf tutulmasını talep etti. İlgili kanun teklifinde gerekçe ise “Hâlihazırda asgari ücretten yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılması, zaten açlık sınırında yaşamak zorunda bırakılan vatandaşların mağduriyetinin artmasına sebep olduğu izahtan varestedir. Bu haliyle asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisinin istisna kapsamına alınması zaruri bir hal almıştır” ifadeleri ile açıklandı.

Özellikle kamu harcamalarındaki israfa dikkat çeken Karaduman, bu kararın vergi kaybına uğratmayacağı aksine kamu harcamaları dikkate alınırsa yapılacak olan tasarruflar ile asgari ücretin muaf tutulmasının mümkün olacağına dikkat çekti.

İlgili kanunun kabul edilmesi durumunda ise 375 TL gelir vergisi alınan asgari ücretten bu tutar alınmayacak ve bu zam ile birlikte asgari cüret 2 bin 699 TL olarak belirlenecek.

Kanun Teklifi Maddeleri

Milli Gazete tarafında ele alınan haberde kanun teklifinin madde gerekçeleri olarak şu ifadeler kullanıldı:

Madde 1 – Gelir Vergisi Kanunu’nda müteferrik istisnaların sıralandığı 23’üncü maddeye eklenecek yeni fıkra ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesinde belirtilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin aldığı ücretin vergiden muaf tutulması amaçlanmıştır.Madde 2 – Yürürlük maddesidir.Madde 3 – Yürütme maddesidir.

Gelir Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifiMADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun23’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin ücretleri.”MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütülür.

Editör: TE Bilisim