Ankara Üniversitesi işçi alımı için ilan yayımladı. Az Önce Resmi Gazetede yayımlanmış olan İşçi Alımı ilanına göre Ankara Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Hastanede çalıştırmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 45 Kadrolu İşçi Alımı yapacak. İlan Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanarak başvuru süreci başlamıştır. Peki kimler başvuru yapabilecek? Hangi Kadrolarda İşçi Alımı yapılacak.

KADROLU İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR:

Ankara Üniversitesi 45 kişilik boş kadro ile Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri, Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Elektrik Teknikeri ve Elektrik Teknisyeni alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

9) Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.

10) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

11)İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12)Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Ankara Üniversitesine kadrolu işçi alımı için başvurular Bugün ( 17 Mayıs 2021 tarihi ile başladı. Başvurular en geç 24 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Balvuurlar sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile Elektronik ortamda yapılacaktır. İlan hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki ilanın tam metni ni inceleyebilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim