Çankaya Belediyesi memur alımı ilanı yayımladı. Az önce Resmi Gazetede 16 Mart 2021 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Ankara Çankaya Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı 6 kadro ile Belediye Personeli Alımı yapılacak. Bu yönde Çankaya Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere İlk defa atanacaklara Dair Sınav ve Atama yönetmeliği hükümlerine göre 27 kişilik kadro ile alım yapılacak. İlan hakkında detaylı bilgiyi sizlerle paylaşacağız.

6 FARKLI KADRO İÇİN MEMUR ALIMI YAPILACAK!

Çankaya Belediyesi 27 kişilik kadro ile,

 • 5 Veri Hazırlama Kontrol İşletmen,
 • 5 Veznedar,
 • 5 Tahsildar,
 • 5 Evlendirme Memuru,
 • 2 Çocuk Eğitimcisi,
 • 5 Hizmetli,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara Çankaya Belediyesi bünyesine 27 Memur Alımı için adaylar başvurularına 16 Nisan 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 22 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ve başvuru formu ile birlikte Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay Kokteyl Salonu “Adres: Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 39 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim