Alay Belediyesi memur alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Alay Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında en az 65 KPSS Puanı ile Memur Alımı yapılacak. Bu yönde Erkek ve Kadın adaylar başvuru yapabilecek olup, başvuru şartları ve ilan detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

KADRO BİLGİLER:

Alay Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında 10. dereceli kadroya 1 kişilik boş kadro ile Muhasebeci alımı yapılacak. İşte kadro bilgisi;

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

  • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkar 
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen  en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
     

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Alay Belediyesi memur alımı başvuruları 8 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 10 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecektir. Bu yönde adaylar başvurularını, Elektronik ortamda, Belediyenin www.alay.bel.tr internet adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Alay Belediyesi Hürriyet Mah. İnönü Cad. No:1 Alay Belediyesi NİĞDE adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

BAŞVURU KILAVUZU