Antalya Akseki Belediyesi Memur Alımı ilanı yayımladı. Akseki Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre farklı kadrolarda Lisans Mezunu Memur Alımı yapacak. Başvuru yapılacak kadrolar, Başvuru şartları şöyledir;

Lisans Mezunu Memur Alımı Kadroları:

Akseki Belediyesi 4 kişilik boş kadro ile Teknik Hizmetler kapsamında, 2 Mühendis ve 2 Mimar alımı yapılacak.

Genel ve Özel Başvuru Şartları:

Adaylardan Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS; EĞitim, Yabancı dil şartları aranacak. Buna göre 

  • Türk Vatandaşı Olmak,
  • Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ikasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle,askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Olarak ise,

  • 2020 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Akseki Belediyesi Memur alımı başvuruları 15 Nisan 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 22 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gereklidir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte,

Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] adresine şahsen veya iadeli taahütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. NO:39 Akseki / ANTALYA adresine gönderilebilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU