Aksaray Belediyesi geçtiğimiz günlerde bünyesine itfaiye eri alımı için ilan yayımladı. 25 kişilik kadro ile itfaiyeci alımı yapacak olup kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecekler. Bu kapsamda ilan için başvurular en geç 10 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. Adaylar öncelikle başvuru yapabilmeleri için belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir.

Aksary Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Başvuru Şartları İçin Buraya Tıklayınız.

İlgili ilana Kadın Erkek adaylar başvuru yapabilecek olup Lise ve Ön Lisans mezunu alım yapılacak. Bşvurular sadece istenen belgeler ile bbirlikte şahsen belediye ye yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER NEDİR?

Sınava girmek isteyen adaylar, www.aksaray.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

  • Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartının fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı),
  • 2 Adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

BAŞVURU FORMU BURADA

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17/07/2020 tarihinde www.aksaray.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.