Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı için geçtiğmiz gün ilan yayımlamıştı. ASHB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 25 farklı şehirde görevlendirmek üzere Tercüman alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alımlar, İşaret Dili Tercümanı kadrosunda gerçekleştirilecek olup başvuru süreci hakkında bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Süreci Başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı alımı için başvurular 3 Ekim 2022 tarihi ile başlaymış olup en geç 21 Ekim 2022 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular sadece İnternet ortamında gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU EKRANI:https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nedir?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle en az ortaöğretim mezunu olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak.

e) Daha önce görev yapılan kamu kurum veya kuruluştan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve Herhangi bir kurum veya kuruluşa mecburi hizmet şartı olmamak gereklidir.

KPSS Şartı Yok! Özel Başvuru Şartı Nedir?

İşaret Dili Tercümanı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için; Türk İşaret Dili Yeterlilik sınavından (TİDYES) en az 60 ve üzeri puan almış olmak gereklidir.

ŞEHİR KONTENJAN BİLGİSİ VE İLANIN TAM METNİ BURADA