Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanan personel alımı ilanına göre Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacak. Başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup alım yapılacak kadroları ve ilanın detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

KADRO DAĞILIMI:

Adıyaman Üniversitesi bünyesine, 10 Güvenlik Görevlisi, 20 Temizlik Görevlisi, 1 Ahşap Mobilya İmalat Ustası, 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı, 1 Sıvacı ve 1 Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat) olmak üzere toplamda 34 işçi personel alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

- Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

- Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

- Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

- Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı birimlerinde (Kâhta, Gölbaşı, Besni ve Hasancık Beldesi) çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak,

BAŞVURULAR:

İŞKUR üzerinde yayımlanan ilana göre Üniversiteye personel alımı başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihi itibari ile başladı. Adaylara başvuru için 4 günlük süre verilmiş olup en geç 14 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir.