Adalet Bakanlığından geçtiğimiz günlerde gelmiş olan duyuruya göre 550 Memur Alımı yapılacak. Söz konusu memur alımı ilanına göre Adalet Bakanlığı yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile 5. ve 9. dereceli kadrolarda görevlendirmek üzere İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı Alımı yapılacak. Alım ilanının başvuru süreci önümüzdeki gün başlayacak olup detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşacağız.

550 Memur Alımı Başvuru Süreci Başladı!

Adalet Bakanlığı 2022 yılı personel alımından önce bünyesine 550 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapacak. Bakanlık tarafından yapılacak Yazılı ve Sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak olup adaylardan herhangi bir KPSS Şartı aranmayacak.

Başvuru süreci 16 Şubat 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 23 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru alınacak. Adaylar başvurularını sadece ÖSYM üzerinden gerçekleştirebilecekler. Öte yandan ÖSYM adaylara geç başvuru hakkı tanıyacak. 23 Şubat'a kadar başvuru yapamayanlar başvurularını ÖSYM tarafından belirtilen Geç Başvuru günü olan 3 Mart 2022 tarihi ile gerçekleştirecekler.

Başvuruda bulunacak adaylar 35 yaşını doldurmamış olmaları ve Üniversitelerin ilgili dört yıllık bölümlerinden mezun olmuş olmaları gereklidir. Diğer şartlar ve kılavuz ile ilgili bilgiyi aşağıdaki bağlantıda alabilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI

Sınav Ücreti Ne Kadar?

Adalet Bakanlığının memur alımı için süreci başlamış olup sınava katılacak adayların belirtilen ücreti yatırmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan Sınav ücreti olarak başvuru yapabilmeleri için 300 TL istenecektir. Ödeme işlemlerini ÖSYM internet sitesi üzerinden ÖSYM kartlı Ödeme sistemi ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Şartları  ( Madde Madde )

Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

12 Bin 933 Personel Alımı Bekleniyor!

Adalet Bakanlığı 550 Memur alımından sonra 12 bin 933 kişilik personel alımı ilanı beklenmeye başlandı. Daha önce Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı 2022 yılı 12 bin 933 personel alımı yapılacak. Bakan Bekir Bozdağ'dan 4 Şubat 2022 tarihi ile gelmiş olan duyuru ile kontenjan dağılımı ve detaylar belli olmuştu. Bu kapsamda İlan yayım tarihi beklenmeye başlandı. Bu yönde Adalar Bakanlığı ilanı Mart ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor. Kontenjan dağılımı ve başvuru şartları hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

12 Bin 933 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

  • Personel Genel Müdürlüğüne 6.683,
  • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5.563,
  • İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500,
  • Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187,
Editör: TE Bilisim